31 ธันวาคม 2552 บุญกองข้าว

แคนทองเกมส์ งานกีฬาเครือข่ายนาหว้า ท่าเรือ นาคูณ 28-30 ธันวาคม 2552

13-28 ธันวาคม 2552 งานวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดป่ามุทิตาธรรม

3-4 ธันวาคม 2552 กีฬาสีโรงเรียนราษฎร์สามัคคี

ลอยกระทง 2552

3 กันยายน 2552 บุญข้าวสาก

8 สิงหาคม 2552 มีการมาถ่ายทำรายการในหมู่บ้าน

สงกรานต์บ้านท่าเรือ 2552

วันที่ 10 เมษายน 2552 อ้น สราวุฒิ มาตรทอง มาถ่ายทำรายการในหมู่บ้าน

ภาพบุญเดือนสี่ 2552

ภาพธรรมชาติรอบๆหมู่บ้าน ถ่ายเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2551